Åbningstider

Telefontid reception Telefontid læge
Mandag  8-12 Mandag 8-9
Tirsdag  8-12 Tirsdag
Onsdag  9-12 Onsdag  8-9
Torsdag  8-12 Torsdag
Fredag  8-12 Fredag

Sene eftermiddagstider kan aftales pr. telefon.